مجیب رحمان انصاری با هژده تن دیگر در انفجاری در هرات کشته شد

مجیب رحمان انصاری خطیب مسجد گازرگاه هرات در یک انفجار پیش از چاشت روز جمعه جان باخت.

حمیدالله متوکل سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات با تائید این رویداد به رسانه‌ها گفت که در این رویداد افزون بر انصاری ۱۸ تن دیگر نیز جان باختند. او می‌گوید در این رویداد ۲۳  تن دیگر زخم برداشته اند.

سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات روز جمعه در پیامی به رسانه‌ها تائید کرد که در این رویداد حبیب رحمان انصاری برادر مجیب رحمان انصاری نیز جان باخته است.

 مجیب رحمان انصاری از ملاهای به نام هرات، از منتقدان سخت حکومت پیشین و پشتیبانان طالبان به شمار می‌رفت.